Obsah stránky

EG.D - Žádost vlastníkům pozemků

úterý, 08. listopad 2022 // OSTATNÍ

Firma EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) firma žádá vlastníky a uživatele pozemků o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Text // Richard Janderka


Vložený dokument

EG.D Žádost pdf pdf 53 kB