Obsah stránky

Kostel sv. Kunhuty

Zdejší kostelík zasvěcený svaté Kunhutě, připomíná se rokem 1543 a stával zajisté již dříve pouze jako hrobka majitelů vrchnostenských. Lid místní scházel se tam kontakt pobožnosti. Tehdy byl ještě bez věže. V kostele pod presbytářem jest hrobka někdejších majitelů této vsi. Kámen uzavírající hrobku nese nápis:


„W AUTERY WELIKONOČNY ODE MNE JANA KUSYHO Z MUKODĚL A NA BOHUTICÍCH V TOMTO CHRAMIE PANIE ZALOŽEN JEST TENTO POHŘEB PRO MNE MANŽELKU MOU A DYTKY. A TEHO LETA 95 (1595) WE ŠTVRTEK PO NEDĚLI PROVODNY TUTO JEST POCHOVÁN UROZENÝ A STATEČNÝ RYTÍŘ PAN MIKULÁŠ STARŠÍ SALAVA Z LIPY. PAN BUCH RAČ DUŠI JEHO MILOSTIW BYTI A RADOSTNÉHO Z MRTWYCH WSTANI POPŘITI. AMEN.“


Nynější kostelní věž byla vystavěna roku 1848 společným nákladem obcí Vedrovic i sem přifařených Zábrdovic.


Kostel býval od nepaměti filiálním chrámu Olbramovického. K ustanovení prvního zdejšího faráře došlo v prosinci 1863, jímž byl Jan Kunstmüller, jenž tu pak působil do roku 1886, na to do roku 1900 Jan Odstrčil, pak Jan Nitče.


Za správy tohoto faráře došlo ke značným opravám uvnitř i vně kostela: uvnitř skoro vše obnoveno, zejména postavy, nové pneumatické varhany se 2 manuály za návodu mistra Leoše Janáčka, zřízen nový kůr, rozšířen hřbitov a jiné.

 

Kostel sv. Kunhuty
Kostel sv. Kunhuty Zdejší kostelík zasvěcený svaté Kunhutě, připomíná se rokem 1543 a stával zajisté již dříve pouze jako hrobka majitelů v
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.