Obsah stránky

Vybavme společně školu

Vzdělání dětí je to nejcennější. Potřebujeme vás!

Vedrovická škola je místem vzdělávání i centrem komunitního života celé obce. Je malá, ale o to jsou tu vřelejší vztahy. Do školy za dětmi rádi chodí senioři, společně tvoří, pečou a povídají si. Navzájem se od sebe učí a předávají si radost. Individuální přístup učitelek poskytuje dětem všestranný rozvoj a dává jim pevné základy pro další směřování v životě. 

Děti chtějí chodit do své školy, dojíždění jinam je náročné

Vedrovická škola je tzv. malotřídka, v letošním školním roce ji navštěvuje na třicet dětí prvního stupně, které jsou ve třech třídách. Žáci však budou postupně přibývat, protože v mateřské školce je aktuálně téměř padesát dětí. To klade nárok na prostorové uspořádání a organizaci výuky. 

Podařilo se postavit nové učebny

Pro kvalitní vzdělávání a výchovu je zapotřebí kvalitní zázemí a také nadšení učitelé. Obojí ve Vedrovicích mají. Vloni se podařilo obci zrekonstruovat a rozšířit školu o nové učebny. Při společné výuce se tak děti nebudou už muset přesouvat do prostor, které jim poskytovalo místní muzeum. Nebudou muset pokaždé měnit uspořádání místnosti, přenášet nábytek. Budou mít konečně „svoje“. 

Učebny jsou prázdné, chybí lavice i tabule

Nové učebny včetně velkého ateliéru pro pracovní činnosti a polytechnickou výuku jsou však prázdné, chybí jim vybavení. Na to už škola neměla peníze. Přesto celý učitelský sbor věří, že se jim podaří postupně nové učebny za pomoci dárců vybavit, aby se děti mohly co nejdříve učit v novém. 

Jak by to mohlo vypadat? 

V ateliéru by mohly stát dětské ponky s nářadím, na protější straně sklopné lavice pro malování a malířské stojany. Uprostřed by stál centrální stůl, kde by děti tvořily s keramickou hlínou, se seniory by vytvářeli před Vánocemi perníčky.  V další učebně je plán vyučovat cizí jazyky a IT dovednosti. Odpoledne by tato místnost sloužila pro zájmové kroužky, které jsou u dětí oblíbené – čtenářský, anglický a kroužek zábavné logiky. Ani večer by tu nebylo ticho. Senioři by sem chodili na výuku digitální a informační gramotnosti.  Třetí učebna je kmenová, kde by holé zdi měla nahradit interaktivní tabule, poličky, aby si do nich děti mohly ukládat své věci a také by sem byly potřeba lavice a židličky.  Nejmenší místnost by měla patřit učitelkám jako kabinet. Zatím je tu jenom stůl a jedna židle. Poslední velký prostor je určený jako sklad pomůcek. Těch má škola opravdu hodně, protože vyznávají názornost při výuce a děti vedou k praktickému ověřování znalostí. 

Společně vybavíme školu pro naše děti

Děti potřebují mít kolem sebe své spolužáky, učitele a svoji školu. Covid-19 nám připomenul, že školy a jejich zázemí jsou prostě nenahraditelné.  Děláme to pro budoucnost našich dětí. Pojďte do toho s námi! Děkujeme!

 

 

 

JAK MŮŽETE PŘISPĚT?

Vážení přátelé, pokud jste se rozhodli, že podpoříte ZŠ Vedrovice a zapojíte se do projektu VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, tak si můžete vybrat jeden z následujících způsobů: Nejdříve si projděte seznam a vyberte si vybavení, kterým byste rádi naši školu podpořili.

  1. Můžete přispět částkou, která odpovídá vámi vybranému zařízení na účet školy. Darovací smlouvu pro Vás připravíme my. O vašem záměru informujte ředitelku školy, a to na mailovou adresu reditelka@zsvedrovice.cz, do předmětu napište VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, dále napište číslo zařízení, kterým chcete školu podpořit, počet kusů a celkovou částku. Budeme Vás kontaktovat přes e-mail a domluvíme si další postup.
  2. Podpořit naši školu také můžete tak, že vámi zvolené zařízení zakoupíte sami a škole ho předáte. V obou zvolených případech pro Vás připravíme darovací smlouvu. Opět je potřeba o Vašem záměru informovat ředitelku školy, a to na mailovou adresu reditelka@zsvedrovice.cz, do předmětu napište VYBAVÍME SPOLEČNĚ ŠKOLU, dále napište číslo zařízení, kterým chcete školu podpořit, počet kusů a celkovou částku.
  3.  Přispět můžete také jakoukoli finanční částkou, např. 500 Kč, 700 Kč, stačí pouze kontaktovat ředitelku na mailovou adresu reditelka@zsvedrovice.cz. Opět pro Vás připravíme darovací smlouvu.

https://www.zsvedrovice.cz/vybavme-spolecne-skolu/

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.