Obsah stránky

Program zodpovědného nakládání s odpady (PZNsO)

Cíl

Dát jednotlivým domácnostem možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – kolik peněz bude domácnost za odpady platit, závisí jen na ní.

Nastavit odpadové hospodářství obce tak, aby ekologické nakládání s odpady tj. třídění, kompostování, snižování produkce odpadů atd. bylo pro občany výhodné a zároveň pohodlné.

Tři velká pozitiva

Domácnost, která se zapojí do PZNsO:

  1. Přispěje k ochraně životního prostředí (cca 80% směsného odpadu je možné znovu využít, tj. cca 80% surovin se nemusí natěžit a cca 80% surovin se nemusí likvidovat),
  2. Může ušetřit až 70% ze stanoveného poplatku (vytříděný odpad je druhotná surovina, která se dá dobře zpeněžit nebo jinak využít),
  3. Dělá obci dobré jméno.

Zásady

  1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu nákupní tašku, nekupuje balené vody, neodebírá letáky atd.;
  2. Maximálně využívá objem popelnic a pytlů – k výsypu přistavuje pouze plné popelnice, ke svozu přistavuje pouze plné pytle s vytříděným odpadem (šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot …);
  3. Dává rostlinné odpady na hnojiště, zvířatům nebo na kompost;
  4. Třídí vše, co se dá třídit (jinak řečeno nevyhazuje do popelnice papír, plast, nápojový karton, sklo, plechovky, drobné elektrozařízení, rostlinný olej, textil, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad, suť).

Odměny

V rámci PZNsO jsou zavedeny dva druhy odměn:

  1. Odměna za vytříděný odpad – přesněji odměna za správně (efektivně) vytříděný odpad – je udělována na základě hmotnosti vytříděného odpadu, který splnil „Podmínky pro udělení odměn“ – viz. sekce „Články, dokumenty…“. Odpad se zváží, a pokud je vše, jak má být (je nalepený čárový kód, hmotnost a čistota jsou v normě), je za něj udělena odměna. Vážen je plast, papír, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk.
  2. Paušální odměna a odměna za snižování produkce odpadů – je udělována a) za tříděné odpady, jejichž vážení není účelné nebo technicky možné (sklo, biologicky rozložitelný odpad, textil), b) za snižování produkce odpadů . Domácnosti, které mají zájem o tuto odměnu, vyplní „Odpadový dotazník“, do kterého uvedou, jak nakládají s jednotlivými druhy odpadu. Dále podstoupí návštěvu (kontrolu) obcí pověřené osoby, která nahlídne do popelnice, jestli v ní není odpad, o kterém domácnost tvrdí, že ho třídí. Výše paušální odměny a odměny za snižování produkce odpadů se stanoví na základě celkového obslouženého objemu nádob a pytlů  a poměru objemů tříděného a směsného odpadu v závislosti na způsobu, jakým domácnost nakládá s odpady. (Přepočet byl prováděn na plných nádobách. Pokud nešlapete PET lahve, nerozlepujete krabice, k výsypu dáváte poloprázdnou popelnici, s největší pravděpodobností bude paušální odměna a odměna za snižování produkce odpadů velmi malá.)

Vyplácení odměny

Odměna získaná za daný rok bude občanům vyplacena po vyhodnocení systému rok následující, v měsíci únoru.

Princip

PZNsO je zcela dobrovolné. Kdo chce, může se zapojit, kdo nechce, nemusí. Je třeba mít na paměti, že se jedná o službu pro vás pro občany obce. Tak proč ji nevyužít?

Ukázka instruktážních videí

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.