Obsah stránky

JE Dukovany - Informace k přípravě prověřovacího cvičení

Zveřejněno: úterý, 17. srpen 2021 | OSTATNÍ
V areálu Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve čtvrtek 19. 8. na úložišti středně a nízko radioaktivních odpadů (ÚRAO) havarijní cvičení s cílem ověřit součinnost mezi SÚRAO, provozovatelem ÚRAO, směnovým inženýrem a havarijním štábem elektrárny, poskytování informací dotčeným orgánům a organizacím a dále ověřit součinnost a připravenost elektrárenských hasičů k zásahu na uložišti při mimořádné radiační události. Tématem cvičení bude požár v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. Do cvičení budou zapojeny pouze předem vybrané skupiny zaměstnanců. V jeho průběhu budou využity kouřové efekty, které mohou být viditelné v blízkém okolí elektrárny. Na tyto kouřové projevy není třeba reagovat a veřejnost nebude do cvičení žádným způsobem zapojena.
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.