Obsah stránky

JE Dukovany - Informace k přípravě prověřovacího cvičení

úterý, 17. srpen 2021 // OSTATNÍ

V areálu Jaderné elektrárny Dukovany proběhne ve čtvrtek 19. 8. na úložišti středně a nízko radioaktivních odpadů (ÚRAO) havarijní cvičení s cílem ověřit součinnost mezi SÚRAO, provozovatelem ÚRAO, směnovým inženýrem a havarijním štábem elektrárny, poskytování informací dotčeným orgánům a organizacím a dále ověřit součinnost a připravenost elektrárenských hasičů k zásahu na uložišti při mimořádné radiační události. Tématem cvičení bude požár v otevřené jímce radioaktivních odpadů se zahořením obalových souborů. Do cvičení budou zapojeny pouze předem vybrané skupiny zaměstnanců. V jeho průběhu budou využity kouřové efekty, které mohou být viditelné v blízkém okolí elektrárny. Na tyto kouřové projevy není třeba reagovat a veřejnost nebude do cvičení žádným způsobem zapojena.

Text // Richard Janderka