Obsah stránky

Návrh železničního jízdního řádu 2018 - 2019

čtvrtek, 14. červen 2018 // OSTATNÍ

Na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je v odkazu: http://www.szdc.cz/soubory/navrh-jr-2019/jihomoravsky.pdf zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 9. 12. 2018 - 14. 12. 2019, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Po celý JŘ 2019 se předpokládají rozsáhlé výluky v železničním uzlu Brno. O dopravních opatřeních pro tyto výluky budou obce rámcově informovány na přelomu srpna a září. Do Brna hlavního nádraží bude vedena jen část linek. Na některých linkách dojde k redukci počtu spojů nebo bude nutná náhradní autobusová doprava. Předpokládá se ve větší míře využívání žst. Brno dolní nádraží. Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2018/2019 zaslali e-mailem, nejpozději do pondělí 2. 7. 2018, abychom je mohli prezentovat Odboru dopravy JmK.

Text // Richard Janderka


Vložený dokument

Návrh železničního jízdního řádu 2018 - 2019 pdf pdf 57 kB