Obsah stránky

Odvolání obecného nakládání s povrchovými vodami

čtvrtek, 20. září 2018 // OSTATNÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad odvolává zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami, vydaný opatřením obecné povahy Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, dne 13. 8. 2018. Více na úřední desce: https://vedrovice.cz/dokument/4b1176df51e32ded98f947df789a9124

Text // Richard Janderka