Obsah stránky

Ptačí chřipka v obci - preventivní opatření

Zveřejněno: pátek, 05. leden 2024 | OSTATNÍ
Vážení občané, v naší obci bylo ve čtvrtek 04.01.2024 potvrzeno ohnisko nákazy ptačí chřipkou v jednom malochovu slepic. Krajská veterinární stanice zatím nevydala žádné oficiální nařízení. Abychom však zamezili dalšímu šíření této nemoci v obci, zjistili jsme, jaká preventivní opatření můžeme zavést: 1. Zabraňte vniknutí volně žijícího ptactva do Vašeho chovu drůbeže 2. Pokud nemůžete prostor nad výběhem drůbeže zabezpečit pletivem, raději drůbež častěji zavírejte do přístřešků a kurníků i přes den 3. Skryjte krmení Vaší drůbeže před kontaminací trusem volně létajícího ptactva 4. Při vstupu do výběhu drůbeže si dle možností dezinfikujte ruce 5. Nepořizujte nové slepice a jinou drůbež, a tu stávající nikam nepřevážejte a neprodávejte 6. Nezúčastňujte se veřejných výstav a trhů s drůbeží 7. Případný úhyn ihned hlaste na OÚ nebo přímo na krizovou linku Krajské veterinární stanice pro Jihomoravský kraj, tel. 720 995 213
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.