Obsah stránky

Rozhodnutí hejtmana JMK

Zveřejněno: středa, 12. červenec 2023 | OSTATNÍ
Oznamujeme občanům, že hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a nárůstu počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje. V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret), odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky. Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m, suché travní porosty, plochy zemědělských kultur, sklady sena, slámy a obilovin a další místa, na nichž se provádějí činnosti v souvislosti se sklizní, posklizňovými úpravami a naskladňováním pícnin a obilovin. Více na webových stránkách obce, v kategorii úřední deska/veřejné vyhlášky.
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.