Obsah stránky

Sdělení MěÚ MK - Sucho 2018

středa, 18. červenec 2018 // OSTATNÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, upozorňuje občany, že situace na vodních tocích je kritická. Současné průtoky vody se již pohybují pod hranicí minimálního zůstatkového průtoku. Vzhledem k této skutečnosti žádáme občany, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.

Text // Richard Janderka