Obsah stránky

Strategie rozvoje obce - dotazníkové šetření

pátek, 15. říjen 2021 // OSTATNÍ

Milí spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto se žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v přiloženém dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Termín k odevzdání dotazníku je do 31.10.2021. Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. Richard Janderka, starosta obce

Text // Richard Janderka


Vložený dokument z úřední desky