Obsah stránky

Vítejte

 

Obec VEDROVICE se nachází v okrese Znojmo a leží asi 6 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov. Má přibližně 875 obyvatel.

Vedrovice, složené z původních dvou obcí Zábrdovic a Vedrovic, spadají do Dyjskosvrateckého úvalu. Je zde zemědělská půda, obdělávaná zemědělci a příležitostně brigádníky.


O Vedrovicích


První písemná zmínka o Vedrovicích se váže k roku 1369. Původ názvu obce je odvozen od osobního jména Vedrovice na mapě České republiky Vydra. V 17. století Vedrovice válkami úplně zpustly. V 18. století byla založena zdejší škola, díky které je i dnes výchova a vzdělání na velmi dobré úrovni. Za povšimnutí stojí významná chráněná technická památka, jediný kompletní objekttohoto druhu na jížní Moravě, zapsaný v seznamu kulturních památek. Jedná se o větrné kolo s čerpadlem vody. Montáž proběhla v roce 1912-14.

V obci je také prováděn více než třicetiletý archeologický výzkum, jehož vrcholem bylo nalezení plastiky "Venuše" patřící k tzv. střelickému typu.

I kulturní a sportovní vyžití mají ve Vedrovicích své místo. Do různých společenských akcí se zapojují místní spolky, školy i obecní úřad.

Obec připravuje stálou výstavu ze své historie, uvažuje také o možnosti ubytovacího zařízení jako doplňku pohostinských služeb.

Obec VEDROVICE má určitě svými technickými, historickými i archeologickými památkami, ale i okolím a kulturou co nabídnout.

 
Okolí Vedrovic

Okolí Vedrovic

Okolo Vedrovic se vyskytují významné krajinné prvky, mezi než patří např. Stará hora - obnažená vyvřelá hornina a Čertova díra - pásmo skal, na kterých lze najít ohrožené druhy flóry České Republiky.

Přečíst více